Stopzetting Slimweg

Sinds 2008 hebben we samen onze schouders gezet onder Slimweg, het loket voor duurzaam mobiliteitsadvies onder één dak via een website en een contactcenter. Heel wat mensen hebben bij Slimweg praktische en nuttige informatie gevonden.

Het operationeel houden van een aparte website voor Slimweg (naast onze eigen website www.delijn.be) was budgettair gezien echter niet de efficiëntste werkwijze. Daarnaast zijn door het nieuwe vervoerplan van de NMBS ook de dienstregelingen van De Lijn gewijzigd. Omdat het actualiseren van alle fiches in de Slimweg-database veel mensen en middelen vereist, hebben we ervoor gekozen om Slimweg in zijn huidige vorm stop te zetten.

Ondanks de stopzetting van Slimweg blijven we sterk inzetten op combimobiliteit door de verdere uitdieping van onze partnerships met andere vervoersaanbieders, zoals cambio-autodelen, Blue-bike en Velo-Antwerpen. Zo willen we de Vlaming nog meer een naadloze deur-tot-deur vervoersoplossing bieden door bussen en trams zo efficiënt mogelijk te integreren met andere modi. Zowel fysiek in het straatbeeld, op vlak van gecombineerde tariefformules op maat als via geïntegreerde communicatie, zoals de succesvolle Groene Mobizone-campagnes.